Alkomat online

 

 

 

Internetowy Alkomat Wirualny

Witaj, nie jestes zalogowany.
Aby wpełni korzystać z możliwości serwisu zaloguj się tutaj.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się za darmo.

Co mówi prawo?


Kodeks karny

Art. 178a.
§ 1.   Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2.   Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3.  (uchylony).
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.


Kodeks wykroczeń

Art. 86. 
§ 1.   Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
§ 2.    Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3.   W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Alkomat online

Internetowa aplikacja umożliwiająca wstępne obliczenie zawartości alkoholu w organizmie.

Kontakt z nami:

e: BOK

Każdego roku ponad 400 osób traci życie w wyniku zdarzeń, w których udział biorą pijani kierowcy.
Statystyka ta obejmuje też przypadki, w których kierowca znajdujący się pod wpływem alkoholu wcale nie był winowajcą. Wszak wystarczy aby brał on udział w zdarzeniu drogowym aby automatycznie został winnym. mimo tego, że kierowca jechał całkowicie zgodnie z przepisami, a za wypadek teoretycznie winny jest trzeźwy kierowca, w wyniku którego sam zginął.


Radca Prawny